Wymień Stary Piec na Nowy z DOFINANSOWANIEM

dofinansowanie do wymiany starego pieca na nowy

Czym jest program KAWKA ?


Program KAWKA to działanie mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów. W ramach działania przewidziano dofinansowanie modernizacji istniejących instalacji grzewczych.


Na co dofinansowanie ?

Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:
1. Trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • odnawialne źródło energii,
przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;
2) podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
3) instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
4) termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym, o której mowa w pkt.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie w programie KAWKA ?

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

Składanie wniosków

Firma Staingaz pomaga w składaniu przygotowaniu dokumentacji i składaniu wniosków. W ramach realizacji:
  • przygotowanie kosztorysu modernizacji - nieodpłatnie
  • uzupełnienie wniosku - nieodpłatnie
  • wymiana pieca i usprawnienie instalacji grzewczej i ciepłej wody
  • uruchomienie ogrzewania
  • 2 lata GWARANCJA na realizację*

Modernizacje STAINGAZ objęte są 2 letnią GWARANCJĄ!*

* dotyczy kompletnych realizacji, bądź modernizaowanych części instalacji.
Lokalizacja


Pokaż STAINGAZ na większej mapie
Formularz kontaktowy

Wiadomość
Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Dane
instalacje gazowe, urządzenia gazowe
instalacje grzewcze, ogrzewanie
instalacje wodne i kanalizacyjne
systemy detekcji gazów
obsługa strefy przemysłowej
©2012 Copyright MEDIAK - engine of your bussines